Location: Andalusia, Alabama
Level: professional
Sport: baseball
League: Alabama-Florida League
(View other teams from Alabama-Florida League)
Status: inactive (1954)

Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians Andalusia-Opp Indians